O projektu

Přeshraniční vzdělávání žáků technických oborů

Název programu: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Registrační číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001157

Realizace: 1. 5. 2018 – 31. 12. 2020

Příjemce: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Partner – realizátor projektu: Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych   im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 35-37  58-100 Świdnica

Celkové výdaje: 78 599,55 €

Aktivity:

  • Příprava vzdělávacího kurzu se zaměřením na získání odborných dovedností v oblasti řešení inteligentních domů ((stavební část, elektroinstalace, automatizované řízení funkcí, využití PLC, bezdrátová komunikace, obnovitelné zdroje energie apod.)
  • Realizace společného vzdělávání, které bude probíhat na obou stranách hranice v sídlech obou partnerů
  • Spolupráce mezi školou a firmami (realizace společného vzdělávání ve spolupráci s firemními partnery z obou stran hranice)